INFINITY BOX... ajuda
0

2 posts in this topic

Comprei esta box acreditando que era o VIGIS, na hora de instalar ja pulei... nao consigo intalar e nao e o mesmo, fui pesquisar e persevi que a vermella e VYGIS UNI TOOL BOX e a azul INFINITY TOOL BOX colado ensima VYGIS, lendo algun foros o pesual pedia para intalar o driver da INFINITY BOX e hay meu problema peguey os drivers e con segui intalar reconeceu e tudo mas so que na hora de rodar o firmware en cualquer modelo ele traba da este erro

Connect RJ45 cable to phone - phone must be

without battery ...

----------------------------------------------------------

CPU type : 6236

CPU hardware ID : 8A03

CPU software ID : 8A00

----------------------------------------------------------

Loading primary loader ... OK

Loading secondary loader ... OK

Loading third loader ... OK

Executing loader ... OK

Reading flash info ... OK

Flash ID : ADBA

Flash type : HYNIX

Flash size : 0x10000000

Changing baudrate ... OK

----------------------------------------------------------

Writing flash LG-C375_LGC375AT-00-V10c-724-XXX-FEB-13-2012_EN_PT_ES_KOR_fw.crm ...

Extracting flash files ... OK

Skiping bootloader ... OK

Writing ROM ... OK

Writing SECONDARY_ROM ... OK

Checking CRC ...

ROM file CRC failed

Operation failed

testado con gx200 e a100 e da o mesmo defeito alguen pode me ajudar con iso pior que tenho tres pesas con o mesmo defeito ................

Entre com sua Conta ou Cadastre-se para ver links no forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
0